LÄGGA TRÄGOLV

Här hittar ni våra olika leverantörers monteringsanvisningar och även olika tips från oss på Torkat Trägolv. Att lägga trägolv oavsett om det är parkett eller massivt kräver att man följer anvisningarna noga. Det finns flera saker som kan bli fel och som kan leda till att man inte får det resultat man förväntar sig. Trä är ett levande material som reagerar på fukt och soljus.  Om man blir det minsta osäker ska man höra av sig till oss. Vi kan allt om att  lägga trägolv och är väldigt måna om att ni blir nöjda.

Monteringsinstruktion massivt trägolv

Läs noga igenom monteringsinstruktionen innan golvläggning påbörjas. Vid felmontering av golvet upphör reklamationsrätten.

Mottagningskontroll

Kontrollera att golvpaketen inte har skador från leveransen. Om det finns synliga skador ska det skrivas in i fraktsedeln och verifieras av chauffören vid leveransmottagningen. Anmäl sedan skadan till oss på Torkat Trägolv. När mottagningskontrollen är genomförd, bär in golvet i rumstemperatur, men öppna inte golvpaketens förpackningar (de inplastade paketen utestänger oönskad luftfuktighet).

Kvalitetskontroll

Golvmontören ska kontrollera kvaliteten på golvet när förpackningarna öppnas, samt under läggningen av golvet. Vid tveksamheter angående kvaliteten ska läggningen avbrytas och Torkat Trägolv ska omedelbart kontaktas. Golvbrädor som är monterade räknas som godkända och kan därför inte reklameras. Våra golv tillverkas med både not och fjäder, även i kortändarna. Profilen har underfogning, vilket underlättar sammanfogningen av bräderna

Fuktkvot och inomhusklimat

Massiva trägolv levereras med en fuktkvot på ca 8 %. Det är mitt emellan gränserna för variation i fuktigheten under året, som ligger mellan 6-8 % på vintern och 8-10 % på sommaren. Allt trä expanderar, eller drar sig samman, beroende på luftfuktighet och temperatur. Ett skruvat trägolv kan därför få smala springor mellan bräderna under den torra vintern, men går tillbaka under det fuktigare sommarhalvåret. Dessa förändringar är naturliga och ej reklamationsgrundande. En rumstemperatur på 20 grader och en relativ luftfuktighet på cirka 45 % är optimalt för ett massivt trägolv.

Förberedelser

För att kunna lägga ett massivt trägolv så smidigt som möjligt, förbered följande verktyg inför monteringen: Tyngre hammare/träklubba, slagkloss (slå aldrig direkt med hammaren på golvbrädorna), såg, kofot, riktsnöre, skruvdragare, avståndsklossar, vinkelhake, tumstock och penna. Trälim används till brädornas kortända och eventuellt behövs spännband och kilar för god tätning i sammanfogningen. För att undvika skador på golvet, täck gärna det nylagda golvet löpande med golvskyddspapp.

Innan montering på underlag av trä

Massiva trägolv skall lagras i obruten förpackning ända fram till monteringen. Bjälklag eller undergolv skall vara nedtorkat till ca 10 % fuktkvot. Underlaget får ha nivåskillnad på max +/- 1,5 mm per meter. Golvknarr i undergolvet korrigeras före montering.

På befintliga undergolv läggs golvpapp heltäckande utan överlappning, medan det räcker att lägga remsor av golvpapp direkt på bjälkar och reglar. Vi rekommenderar att golvet monteras mekaniskt, det vill säga skruvas i regel, plywood eller golvspånskiva. Vi avråder från att limma golvet flytande. Om rummet ligger över ett våtrum, källare eller markplan ska en tät fuktspärr läggas direkt under golvet. Har underlaget golvvärmesystem rekommenderar vi att använda golvvärmeplåt för att sprida värmen under hela golvet.

För att golvbrädorna inte ska skadas samt för att motverka sviktande golv måste bjälklagen ligga minst med följande avstånd per golvtjocklek:
20 mm tjocklek: CC 45 cm
25 mm tjocklek: CC 60 cm
30 mm tjocklek: CC 90 cm
40 mm tjocklek: CC 120 cm

Montering på betonggolv, med eller utan golvvärme

Massiva trägolv fungerar även utmärkt att lägga på betonggolv, med eller utan golvvärme. Betong och golvspånskivor skall vara nedtorkade till ca 10 % fuktkvot. Underlaget får ha nivåskillnad på max +/- 1,5 mm per meter. Golvknarr i golvspånskivor korrigeras före montering.

Golvet skall lagras i obruten förpackning ända fram till monteringen. På betonggolvet läggs i följande ordning:

  1. En tät ångspärr (T-tät Robust polyetenfolie)
  2. Golvpapp, heltäckande utan överlappning (Golvpapp L)
  3. En godkänd golvspånskiva (tjocklek minst 16 mm). Följ golvspånskivtillverkarens instruktioner och lämna ca 10 mm mellanrum mot vägg och fasta installationer (rörelsemån) även för golvspånskivan.

Vi avråder från att limma golvet direkt mot betong.

Vid montering på golv med golvvärme behåller massiva trägolv formstabiliteten bättre ju lägre temperatur golvvärmesystemet avger och desto mer värmen fördelas på golvet. Vi rekommenderar därför vattenburen golvvärme framför elektrisk golvvärme samt en maximal temperatur på 27 grader (temperaturen mäts på golvets yta).

Ta gärna del av Golvbranschen egna riktlinjer för trägolv på golvvärme: www.golvbranschen.se

När golvspånskivorna är utlagda på golvet, följ då instruktionen Montering steg-för-steg på underlag av trä och montera skruvarna med 60 cm mellanrum.

Har ni frågor angående montering av ert massiva trägolv, tveka inte att kontakta oss!

INLÄGGNING PARKETT

Parkett skall lagras i obruten förpackning ända fram till inläggningsmomentet. Genom sin fuktkvot på ca 8 % behöver golven ej acklimatiseras före inläggningen. Se till att undergolvet, speciellt betongundergolv, är ordentligt nedtorkade före inläggning. På ett betongundergolv skall man lägga en ventilerad fuktspärr mot
betongen. Börja med att mäta upp längsta vägg med ett rättesnöre för att få en absolut rak första plankrad. Använd distansklossar och lämna ca 8 mm luftspalt mot vägg. Vid läggning rekommenderas en lumppapp eller underlagsfoam för attstegljudsdämpa och ta upp ojämnheter. Golvet är ett klick-golv och monteringsanvisningar medföljer.

FRÅGOR & SVAR

Frågor och svar

Här hittar Du svaren på de vanligaste frågorna vi får

OBS! I utrymmen där man lägger trägolv skall den relativa
luftfuktigheten RF ligga mellan 30 – 60 %.
Om RF är högre eller lägre kan man få problem.

Fråga: Skall man limma eller spika in ett massivt furugolv?
Svar: Om underlaget tillåter skall man alltid spika eller ännu hellre skruva in ett massivt trägolv. Se Inläggningsinstruktioner.

Fråga: Kan man lägga ett massivt trägolv på golvvärme?
Svar: Ja, det går bra att lägga våra möbeltorra trägolv på golvvärme förutsatt att golvvärmesystemet inte producerar för höga värmetoppar. Vattenburen golvvärme fungerar oftast utmärkt, men även el-slingor kan fungera bra. Kolla med golvvärmeleverantören för säkerhets skull.

Fråga: Behöver jag slipa golvet efter att det är inlagt?
Svar: Hyvelfinishen på de flesta av våra golv är så bra att detta inte behövs för att golvet skall bli slätt. Dock kan det behövas en lätt putsning av golvet i samband med ytbehandlingen för att ytbehandlingsprodukten skall tränga in i brädan på rätt sätt. (Se anvisningarna för respektive ytbehandlingsprodukt).

(De tjockaste Föllingegolvet kräver dock en slipning efter inläggningen
pga de speciella omständigheter de extra grova dimensionerna medför i tillverkningen.)

NÄR TRÄGOLVET LIGGER PÅ PLATS

När golvet är inlagt och klart så kan det i vissa fall vara så att det ska det täckas av olika anledningar. De flesta väljer oplastad täckpapp medans vissa väljer mjölkpapp. I de fall då mjölkpapp används som är tät rekommenderar vi att det högst ligger på plats i två dygn för att sedan täcka av det.

Följ anvisningarna för papptillverkarens anvisningar