LAMELL

PARKETTGOLV

Parkettgolv, eller så kallat lamellgolv, ger en genuin träkänsla och är liksom det massiva trägolvet omslipningsbart. Ett parkettgolv tål mellan två-tre omslipningar, beroende på tjocklek och håller därmed länge. Brädan, eller stavarna, är tillverkade av tre olika träskikt där träfibrerna går åt olika håll och har en lackad yta. Lagren ger ett starkt golv utan att brädorna behöver vara tjocka. Dessutom minskar golvets rörlighet och sprickorna blir färre. Golvet passar rum och hus där det inte finns möjlighet att fästa i underlaget eller där bygghöjden har betydydelse. Stavgolven kan läggas i olika mönster. Begränsningen kan till exempel bero på att huset är byggt på en betongplatta. Eller att det redan finns spånskivor eller befintligt undergolv som underlag.