Nordingrå Produktion AB

Nordingrå golvet – Det breda golvet från Höga Kusten.

 ”- Den unika, långa och breda parketten”

 

Nordingrågolvet är ett kvalitetsgolv som tillverkas i en fossilfri anläggning enligt ett mer än 30 år gammalt koncept.

I Nordingrågolvet kombinerar vi en gammal norrländsk golvtradition med en modern småskalig produktionsteknik.

Vår golvfabrik ligger vid Vågsfjärdens strand i Nordingrå, mitt i Världsarvet Höga Kusten.

Nordingrågolvet står för en krysslimmad treskiktslamell, ett lamellgolv, som tack vare sin uppbyggnad har en
rörelse, dvs tendens att krympa och svälla, som är < 2 promille.

Nordingrågolvet tillverkas av övergrovt timmer av furu och gran som avverkats och bearbetats i södra norrland.
Det övergrova ek-timret kommer dels från Visingsö dels från ett område i norra Tyskland.

All träråvara är PFC- eller PEFC-märkt.

Nordingrågolvet levereras:

– med en fuktkvot på 10-11 %
– i fallande längder upp till 5,2 m
– i tre tjocklekar 16, 22 och 30 mm
– samt i standardbredderna 22, 27, 32, 37 och 42 cm.

Nordingrågolvet passar, tack vare formstabiliteten, mycket bra i kombination med golvvärme.

Under tillverkningen händer det att det blir kvisturslag, dvs delar av en kvist eller en hel kvist lossnar. Sådana skador lagas genom att lösa kvistar slipas till och limmas i.

Endast mycket små kvisturslag lagas med
lagningsämne.
Kådlåpor fräser vi bort och ersätter med små specialtillverkade lagningsbitar av trä.
Små sprickor
lagas med träspackel innan sista putsningen.

 

Nordingrågolvet levereras obehandlat i enbart prima kvalité.